Tillämpad idrottsvetenskap

P3Athletics är ett förstklassigt träningsföretag som applicerar tillämpad idrottsvetenskap. Företaget grundades 2009 av Henrik Petré och har sin bas i Stockholm, Sverige. Vi tillhandahåller skadeförebyggande och prestationsoptimerande träning samt träningsplanering med god vetenskaplig förankring.

Våra tjänster riktar sig till professionella idrottare och andra högpresterande individer som bestämt sig för att träna på riktigt utefter beprövade träningsmetoder och principer samt till barn och ungdomar där målsättningen är att främja ett långsiktigt idrottande utan prestationskrav.

Våra tjänster